The World Challenge Etappe 7

Inspectietrip, blog 2.

Na een snelle start richting het noorden is de inspectietrip vertraagd. De koorts waar Jan Willem maar niet vanaf komt – nee, geen covid-19 verschijnselen – maakt het onmogelijk de grensovergang met Namibië over te steken. Overal wordt de temperatuur van reizigers opgenomen. Bij twijfel is de kans groot dat een tweeweekse quarantaine volgt.

Thom heeft ook een “kras” op het blazoen. Als recent China bezoeker lijkt Angola meer en meer een no-go te zijn.

Inmiddels is de wereld in rap tempo veranderd. Beide Congo’s hebben een decreet uit laten gaan dat alle bezoekers verplicht 14 dagen in quarantaine moeten. En 14 dagen quarantaine in Congo is niet iets wat voorkomt op de bucket list van zowel Thom als Jan Willem.

Kortom, ook wij worden beïnvloed door de gevolgen van Covid-19. Er rest ons niets anders dan een pas op de plaats. De komende week wachten wij in Zuid-Afrika af en gebruiken wij om plannen te maken voor de toekomst. De inspectietrip zal ofwel hervat worden, of op een later tijdstip plaatsvinden.

Recommend
Share
Tagged in